Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

"Leren met de buurt"

UM geeft workshop tijdens jaarlijkse Medewerkersdag Amsterdamse School

30 okt 2017 16:22 | Urban Management

“Hoe werk je toe naar een meer inclusieve vorm van gebiedsontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat iedere buurtbewoner toegang krijgt tot het besluitvormingsproces en welke online en offline activiteiten zet je hiervoor in?” Deze vragen stonden centraal in de workshop die medewerkers van Urban Management gaven aan de Amsterdamse School tijdens hun jaarlijkse medewerkersdag, ditmaal met het thema ‘leren’.

Op expeditie in Amsterdam Oost

De expeditie vertrok naar het Sumatraplantsoen, waar op een centrale plek een HvA BOOT Buurtwinkel is gevestigd met als doel om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaal-economische doelstellingen van Amsterdamse aandachtwijken. Sumatraplantsoen is een voorbeeld van de fysieke en sociale veranderingen die in verschillende buurten in Amsterdam te wachten staat. 

Bestaande sociale woningbouw wordt gerenoveerd en nieuwe koopappartementen en vrije sector huur ontwikkeld. Dit zal de bevolkingssamenstelling van het plantsoen doen veranderen. Bovendien is er een behoorlijke vergrijzing in deze buurt. In deze sociale en fysieke ontwikkeling van het gebied zijn twee vragen pertinent: (1) hoe zorgen we er voor dat voorzieningen voor de huidige bewoners toegankelijk en betaalbaar blijven en kun je tegelijkertijd het gebied aantrekkelijk maken voor de nieuwe bewoners en (2) hoe zorgen we er voor dat iedereen toegang heeft tot het besluitvormingsproces? Met andere woorden: hoe maken we de gebiedsontwikkeling meer inclusief?

Meer inclusieve gebiedsontwikkeling

Door samen na te denken over de eerste vraag kwamen we op een aantal aanbevelingen voor een duurzame gebiedsontwikkeling zoals: vergroot de fysieke toegankelijkheid van het plantsoen door de parkeerplekken te reduceren en voorzieningen voor de toenemende groep oudere bewoners toe te voegen. Om bij het besluitvormingsproces bewoners en lokale partijen zoveel mogelijk te betrekken is het belangrijk om te kijken hoe mensen geïnformeerd willen worden en welke organisaties en bewoners al actief zijn in een buurt en een verbindende rol kunnen hebben. Een online platform kan hierbij ondersteunend werken, maar altijd ten dienste van offline activiteiten.

 

Naar een lerende buurt

Bewoners op een goede manier betrekken bij gebiedsontwikkeling vergt expertise en kennis. Volgens de deelnemers kan de gemeente hierin faciliteren: zij kunnen experts zoals tekenaars inzetten om samen met bewoners in deze buurten actief aan de slag te gaan. Zo geef je bewoners niet alleen een stem, maar ook de mogelijkheid om mee te doen. Bovendien vindt hier een kennisuitwisseling plaats tussen de vakkennis van experts en de lokale kennis van de bewoner. Voor beiden een leerzaam proces. 

Het organiseren van leren om innovatie mogelijk te maken is het uitgangspunt van de fieldlabs. Het doel van deze workshop was dan ook om samen na te denken over hoe een ‘lerende community’ kan worden gecreëerd en hoe de gemeente en de HvA dit kan ondersteunen. De HvA bouwt als kennispartner samen met partners zoals de gemeente en lokale partijen en bewoners verder aan het ondersteunen van buurtcommunities. 

Meer informatie over Urban Management