Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

A Vivid Portrait of Versatile Amsterdam Zuidoost

GATHERING, DISCUSSION AND RELEASE

19 jun 2017 15:38 | Urban Management

‘Veelzijdig ‘was toch wel het kernwoord voor de bijeenkomst op vrijdag 16 juni ter gelegenheid van de presentatie van A vidid portrait of versatile Amsterdam Zuidoost. Vanwege de veelzijdigheid van Zuidoost, maar ook vanwege de verscheidenheid aan sprekers.

Na een inleiding door Willem van Winden, lector van Fieldlabs Zuidoost, en Núria Arbonés Aran, die als spil van het project ook de sprekers introduceerde, vertelden Anna Groentje over de organisatie van het symposium Cities & Visitors exact een jaar geleden en Carla Hoffschulte over de totstandkoming van de publicatie. De conclusie van beide was dat het waardevol is dat de boeiende verhalen van het symposium nu op schrift staan.

Vervolgens was het de beurt aan Jack MacClean, Lili Kwok, Lisanne van ’t Hull en Kimberly Latisha: studenten van het Research Lab van de Amsterdam International Business Studies (AMSIB). In feite hebben zij met hun theses een vervolg gegeven aan het symposium. Jack woonde vier jaar geleden in Zuidoost en miste toendertijd voorzieningen voor studenten, zoals een studentenkroeg. Nu, vier jaar later vindt hij dat aanzienlijk verbeterd, maar het kan nog beter zo bleek uit zijn onderzoek. Lilli woont om de hoek van de Fraijlemaborg en interviewde buitenlandse studenten over hun verwachtingen van hun verblijf in Zuidoost. Ze adviseerde om een museum over Zuidoost te openen en mensen de mogelijkheid te bieden om van de dagelijkse leefcultuur in Zuidoost kennis te nemen. Lisanne stelde in haar onderzoek vast dat er bij hotels een groot gebrek aan kennis over Zuidoost is. Die kennis is een voorwaarde om hotelgasten te verleiden om meer tijd in Zuidoost door te brengen. Kimberly tenslotte pleitte voor een symbool van de verbetering van Zuidoost, bijvoorbeeld het Anton de Komplein. Met relatief kleine ingrepen zou hier een mooie ontmoetingsplek van gemaakt kunnen worden. Kortom, kansen in overvloed om Zuidoost aantrekkelijker te maken.

Peter Dautzenberg, architect en lector aan de HvA, is een groot kenner van en enthousiast verteller over de ontwikkelingen in Zuidoost. Samen met Sander vertelde hij onder meer over de Klusflat Kleiburg: inmiddels een symbool van de herwaardering van de Bijlmerarchitectuur. Dat de flat onlangs de prestigieuze Mies van der Rohe prijs in de wacht sleepte, zegt voldoende. Peter is een grootvoorstander van hergebruik van leegstaande gebouwen in Zuidoost, vooral in het westelijk deel van het stadsdeel.

Nadat Dolores van der Heide van stadsdeel Zuidoost aangaf heel veel te hebben aan de resultaten van het symposium en de onderzoeken van de studenten en benadrukte dat het stadsdeel er zeker iets mee zal doen, was het moment aangebroken om de eerste exemplaren van de publicatie aan te bieden aan Andro Botse, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost, en John Sterk, Dean van AMSIB. Andro Botse toonde zich blij met de positieve aandacht voor het stadsdeel, dat volgens hem al een grote bekendheid geniet.  John Sterk benadrukte het belang van Action Research, omdat dat type onderzoek zoveel handvatten  voor beleid biedt.

De gevarieerde opzet van de middag maakte het een informatieve gebeurtenis, zo viel te beluisteren tijdens de gezellige afsluitende borrel.

Read here A Vivid Portrait of Versatile