Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Eerste focusgroep in Zuidoost

Onderzoek naar wijkeconomie fieldlab Zuidoost

22 mrt 2016 13:51 | Urban Management

Wander Meulemans is docent en onderzoeker en leidt het onderzoeksproject Economie van de Wijk in fieldlab Zuidoost. Hij onderzoekt hoe florerende wijkeconomie kan ontstaan die naast economische welvaart ook sociale inclusiviteit bevordert.

Daarvoor is het nodig te weten hoe de bewoners en lokale ondernemers van het kleurrijke Amsterdam Zuidoost hun eigen economie op dit moment vormgeven en waar ze tegenaan lopen waarbij niet alleen de bekende typen van bedrijvigheid, maar ook nieuwe vormen van informele bedrijvigheid zijn vervlochten. Dit onderzoek vindt plaats in focusgroepen. We vragen Wander naar zijn ervaringen met zijn eerste focusgroep en het onderzoek.

World of Food

“We hebben inmiddels ook een focusgroep gehad met vrijwilligers en sociale ondernemers die zich voor een maatschappelijk doel inzetten in de wijk, die ook nog een inkomen eraan over willen houden. Ook spraken we zzp-ers in de zakelijke dienstverlening.Inmiddels zijn er al enkele tegenprestaties zijn ingepland. Zo geven we bijvoorbeeld een workshop administratie en bedrijfsvoering aan koks van ‘World of Food’.

Dwarsdoorsnede

We gaan in de komende maanden nog focusgroepen houden met een groep kappers in de Grubbehoeve, een groep huiswerkbegeleiders, een groep startende vrouwelijke ondernemers en ook een groep theatermakers in Zuidoost. Tevens willen we met een groep ambtenaren spreken om te kijken waar de verschillen en de overeenkomsten zitten. We hopen dan een zo mooi mogelijk dwarsdoorsnede van Amsterdam Zuidoost te hebben.” aldus Wander Meulemans.

Wat gebeurt er tijdens zo’n focusgroep?

‘De eerste focusgroep werd gehouden in maart onder een groep ondernemers in de ‘World of Food’. Dit zijn culinaire ondernemers die een restaurant runnen in een verzamelpand voor horecabedrijven. Het pand is een oude garage die opnieuw is ingericht.  De focusgroep bestond uit 8 koks. Daarbij waren twee onderzoekers aanwezig en 6 studenten die met hun HRM opleiding bezig zijn.' Meulemans legt uit hoe dit gaat: 'We voeren een gesprek van een uur. Daarbij komen vragen aan de orde als: “Wat vindt u van de (wijk)economie van Zuidoost en welke kansen ziet u voor de economie? Welke belemmeringen ziet u en wat is daarbij de rol van het stadsdeel en wat is uw eigen rol? Na het kwalitatieve gesprek gaan de studenten met een individuele gesloten vragenlijst aan de slag. We verwachten dat de respondenten in individuele gesprekken anders antwoorden dan tijdens het groepsgesprek.’

Hoe komen jullie aan deelnemers voor de focusgroepen?

‘Tijdens de kickoff van fieldlab Zuidoost in november 2015 hebben we een presentatie gegeven over ons onderzoek. Daar hebben we een aantal contacten gelegd met ondernemers, bewoners en mensen van het stadsdeel. Vervolgens hebben we deze contacten ingezet om groepen respondenten te benaderen voor ons onderzoek. We bieden daarbij onze contactpersonen in Zuidoost ook een tegenprestatie in de vorm van kennis. Een van mijn contacten die mij heeft geholpen aan ondernemers voor de focusgroep, wilde bijvoorbeeld dingen weten over intellectueel eigendom.

Een bewoner van Zuidoost die werkt bij PWC heeft me geholpen aan een groep kappers die als ZZP-ers die mee gaan doen aan een focusgroep. Als tegenprestatie bieden we hem de kans om een gastcollege aan onze studenten bedrijfskunde te komen geven over het bedrijf PWC. Dit is echt een win-win situatie. Via dit soort contacten hebben we 4 gesprekken gevoerd en verwachten we er binnenkort nog 6 á 8 in te plannen.

Met welke partijen werken jullie samen in het onderzoek in fieldlab Zuidoost?

'Het onderzoeksproject Wijkeconomie wordt gedragen door twee lectoraten, dit zijn het lectoraat HRM en het lectoraat Cultureel Maatschappelijke Dynamiek. We werken bovendien samen met studenten van de HRM opleiding, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie met het Finance lab. Deze laatste groep studenten wonen bijna allemaal in Zuidoost en kennen daar ook veel ondernemers.'Meulemans legt uit waarom ondernemers mee willen doen: 'Ondernemers willen meedoen omdat wij ze als tegenprestatie onze kennis bieden vanuit deze opleidingen, bijvoorbeeld rondom hun bedrijfsadministratie of hun ondernemingsplan.’ 

Wat willen jullie bereiken met het onderzoek in Zuidoost?

‘Uiteindelijk willen we na een jaar onderzoeken een kleurrijke dwarsdoorsnede hebben van de economie van Zuidoost. Dus een beeld van mensen die ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger zijn en van allerlei nieuwe ondernemingsvormen. We willen graag laten zien dat de wijkeconomie meer is dan alleen het formele, dus dat er een bredere blik komt op de wijkeconomie. We hopen dan ook de kansen en de belemmeringen voor een bloeiende economie duidelijk te hebben.  Bovendien kunnen het stadsdeel adviseren over de wijkeconomie. Tenslotte willen we ook dat ondernemers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen gaan helpen.’

Meer informatie over het onderzoeksproject in fieldlab Zuidoost

Meer informatie over Wander Meulemans

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Faculteiten Business & Economie, Maatschappij en Recht en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.