Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Spreiding van toerisme uitdaging voor grote steden

Hva studenten onderzoeken in fieldlab hoe toerisme in Amsterdam Zuidoost kan worden ontwikkeld

13 okt 2015 10:25 | Urban Management

Een kleine honderd studenten afkomstig uit diverse landen waren vorige week in Parijs bijeen voor de kick off van 2 citymarketingprojecten: Een project voor de Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling in Barcelona en de andere opdracht om Amsterdam Zuidoost beter op de toeristische kaart te zetten.

Lector Willem van Winden is betrokken bij dit project van fieldlab Zuidoost en adviseert de studenten over de onderzoeksmethode. “Spreiding van bezoekers is belangrijk voor Amsterdam, gezien de groeiende druk op de binnenstad. Maar hoe doe je dat? Dit een fantastisch project om samen met studenten te analyseren hoe Amsterdam Zuidoost beter op de kaart kan worden gezet. Spreiding van toerisme is niet een typisch Amsterdamse uitdaging: het speelt ook in andere Europese steden. Daarom is het zo mooi dat we dit project doen in samenwerking met partners in Barcelona en Parijs”aldus van Winden.

Een groep van 40 internationale studenten van de HvA in Amsterdam, de ESGCI Universiteit in Parijs en de Universitat Ramon Lull in Barcelona, gaat zich de komende 2.5 maand buigen over hoe Amsterdam Zuidoost op de toeristische kaart te zetten. Wat zijn de informatiebehoeften van toeristen in de inmiddels talrijke hotels in Amsterdam Zuidoost en hoe kan de cultuur, horeca, winkels en werkgelegenheid meer profiteren van de vele bezoekers in het gebied?

De studenten werken in internationale teams in competitieverband en in december zullen de eindresultaten in Amsterdam gepresenteerd worden en zal er een winnaar door een jury van docenten en vakmensen.

De vorige editie in 2014 was succesvol en het winnende project werd in 2015 ook ten uitvoer gebracht in samenwerking met ZuidoostPartners, BijlmerenZO en tal van andere organisaties.

Op de foto de HvA studenten met Arno Gorissen van fieldlab Zuidoost en Zuidoost Partners.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda. 

Lees hier meer over projecten in Zuidoost