Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Ontwerpsessie Toerisme & Imago Amsterdam Zuidoost

Alternatieve ontwikkelingsrichtingen voor toerisme in Zuidoost

24 sep 2015 15:41 | Urban Management

Onlangs was de ontwerpsessie Toerisme & Imago Amsterdam Zuidoost van het Fieldlab Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam werkt hierin samen met o.a. de Zuidoost Partners, stadsdeel Zuidoost en Amsterdam Economic Board. “De sessie is een deel van de voorbereidingen voor een tweejarig onderzoek Gastvrij Amsterdam dat volgens planning in november zal starten bij Fieldlab Zuidoost.“ aldus Nuria Arbones Aran, onderzoeker City Marketing bij Fieldlab Zuidoost (CAREM en Urban Management)

De conclusies van deze explorerende fase zijn veelzijdig en zeer boeiend: Uitbouwen van het gebied rondom de Amsterdam Arena, waar ook de Heinenken Musical Hall, de Ziggo Dome en nieuwe hotels een plek hebben lijkt meest voor de hand liggend. Er zijn echter nog veel andere alternatieve ontwikkelingsrichtingen voor toerisme in Zuidoost die op het eerste gezicht minder voor de hand liggen.

Toerisme en Imago
In het kader van de spreiding van toerisme over de stadsdelen en de Metropoolregio en de economische kansen voor Amsterdam Zuidoost is het belangrijk die kansen te ontwikkelen en te benutten voor Amsterdam Zuidoost. Met de komst van veel nieuwe hotels in Amsterdam Zuidoost is valt er letterlijk een nieuw geluid te bespeuren in het stadsdeel nml. dat van rolkoffertjes.

Zuidoost is de grootste host van evenemententoerisme in Nederland waar Amsterdam als stad van meeprofiteert. Alleen al tijdens De Toppers bezoeken een kleine 350.000 bezoekers Amsterdam Zuidoost. Bezoekers die vaak een dagje of meerdere dagen Amsterdam aan hun concertbezoek vastplakken. Dat geldt ook voor de vele andere concerten, en evenementen in de Heineken Music Hall, de Ziggo Dome, sportevenementen in de Amsterdam ArenA, Kwaku, Amsterdam Open Air, Cirque du Soleil, etc. Ook de markt voor beurzen en congressen is een groeimarkt in stadsdeel Zuidoost met de komst van nieuwe hotels en de vele congres- en evenementen accommodaties.

De grootste uitdaging voor Amsterdam Zuidoost is de realisatie van een toekomstige internationale 24/7 toeristische attractie waarmee een constante bezoekersstroom naar het stadsdeel kan worden gegenereerd. Het grote voordeel van Amsterdam Zuidoost is dat hier ruimte is, de betaalbaarheid en de uitstekende bereikbaarheid. Het is een bekende aanname dat het aantrekken van bezoekers en toeristen  positief is voor steden met een oud historisch centrum. In het geval van Amsterdam is de bezoekersdruk op het centrum sterk toegenomen; spreiding van de bezoekersaantallen over meer stadsdelen, kan winst opleveren voor zowel de binnenstad als m.n.  de meer aan  de periferie gelegen wijken. We moeten dus de bezoekers aan de stad laten weten dat ze  overal welkom zijn en dat er ook in buitenwijken interessante incentives zijn en er goed te vertoeven valt.

Voor Zuidoost zal het aantrekken van bezoekers niet alleen een extra motivatie zijn om de infrastructuur te blijven verbeteren, en om een beter balans tussen menselijke dichtheid en fysieke layout te ontwikkelen, maar ook een stimulans om het imago (het representatieve discours) van Zuidoost te herdefiniëren en te verrijken met nieuwe historische perspectieven.

Op dit moment lijkt het duidelijk dat Zuidoost veel kansen heeft om zich verder te ontwikkelen in o.a. de meer traditionele zakelijke- en vrijetijdsgebieden rond stations. Tegelijkertijd is het ook duidelijk zichtbaar dat ‘de Bijlmer’ ook van binnenuit op de kaart wordt gezet. Uit een eerste explorerende verkenning komen  initiatieven naar voren zoals het oprichten van centra of universiteiten voor black studies, of het ontwikkelen van bijzondere en kwaliteit hoogwaardige economische activiteiten  die ook aantrekkelijk kunnen zijn voor bezoekers en toeristen. De onderzoeksvraag die voor ligt is hoe we de hierboven geschetste kansen en  doelstellingen kunnen faciliteren en realiseren. Bij een complexe vraag als deze zijn veel stakeholders betrokken; om direct een goed inzicht te krijgen in de verschillende perspectieven rond de vraag willen we starten met een ontwerpsessie ; hierin zullen de onderzoeksvragen specifiek gemaakt worden en naar wij hopen ook nieuwe en verrassende inzichten op tafel komen.  Mede aan de hand van de ontwerpsessie wordt er een projectvoorstel geschreven binnen fieldlab Zuidoost.

De Fieldlabs zijn een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, stadsdelen en het bedrijfsleven. Project Toerisme Amsterdam Zuidoost is een initiatief van ZuidoostPartners en is een langdurig project voor onderzoek, informatievoorziening t.b.v. toeristen, werkgelegenheid en toeristische productontwikkeling. Met het gezamenlijk opzetten van het fieldlab willen we bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Door samen te werken aan onderzoek en experimenten willen de HvA, het stadsdeel en andere partners, ieder vanuit de  eigen doelstellingen, gezamenlijk bijdragen aan de veerkracht van een wijk. We verbinden denkers en doeners, en streven naar een langdurige en duurzame samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen en respect. 

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.