Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Martha Meerman spreekt over Basisinkomen bij de Zwijger

Debat over basisinkomen bij Pakhuis de Zwijger op 2 september

31 aug 2015 08:35 | Urban Management

Door heel Nederland verspreid wordt er in gemeenten nagedacht over het experimenteren met een basisinkomen.

Het idee van een basisinkomen is al oud, maar nu lijkt er een nieuwe stap gezet te worden. Hoe pakken deze gemeenten het aan? In hoeverre verschillen de experimenten van elkaar? Wat kunnen ze van elkaar leren? Op woensdag 2 september zal er in Pakhuis de Zwijger en debat worden gevoerd over het basisinkomen en zullen naast HRM lector Martha Meerman ook Huffington Post's Scott Santens en Frans Kerver, voorvechter van het basisinkomen meepraten.De bijeenkomst start om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Martha Meerman doet onderzoek naar participatie met bewonersgroepen binnen fieldlab Nieuw-West. Hierbij wordt gezocht naar duurzame oplossingen van participatie voor mensen die nu geen werk hebben.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda. 

Klik hier voor info en aanmelden bij Pakhuis de Zwijger