Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Laboratorium Amsterdam

werken, leren, reflecteren

Bloemlezing (anthologie)

Amsterdam als laboratorium. Dat is wat de drie fieldlabs van de Hogeschool van Amsterdam en vele partners beogen. Laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast: de stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen. Co-creatie en participatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn het uitgangspunt.

Referentie Majoor, S., Morel, M., Straathof, A., Suurenbroek, F., & van Winden, W. (Eds.) (2017). Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren. THOTH.
Gepubliceerd door  Urban Governance 1 januari 2017