Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Betere ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

In opdracht

Inleiding: Sinds 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun burgers. De invoering van de Jeugdwet, Participatiewet en WMO hebben ervoor gezorgd dat gemeenten zorg dragen voor, respectievelijk, de ondersteuning van jongeren tot 23 jaar, voor ondersteuning van burgers bij het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt en de zorg voor niet zelfredzame burgers. De drie wetten komen samen bij de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar met psychische of gedragsproblemen.

Referentie Abu Ghazaleh, N., Boendermaker, L., van Goor, R., Jonkman, H., Kemper, P., Rumping, S., & Wiersma, M. (2020). Betere ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam. Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam. https://www.hva.nl/ondersteuningjongeren/onderbouwing/onderbouwing-website.html
Gepubliceerd door  AKMI 1 maart 2020