Centre for Applied Research on Business and Economics

Drie KIEM subsidies voor onderzoek toegekend

Onderzoek naar online werken, online winkelen, en toepassing van robots

15 dec 2021 13:37 | Centre for Economic Transformation

Drie onderzoeksprojecten op terrein van business & economie zijn onlangs gehonoreerd met een KIEM-subsidie. Het gaat om onderzoek naar samenwerken in teams op afstand in het MKB, onderzoek naar de fysieke winkel in een online omgeving, en onderzoek naar robot-interacties. De onderzoekers ontvangen een bedrag tot 40.000 euro per onderzoek.

De KIEM-regeling is een subsidieregeling van regieorgaan SIA, die het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen en universiteiten bevordert. De toegekende subsidies zijn voor de volgende onderzoeken:

Effectief en vitaal samenwerken in teams op afstand in het MKB

Als gevolg van de coronapandemie zijn medewerkers van mkb-organisaties meer thuis gaan werken. Dit heeft een blijvende impact. Hoe kunnen medewerkers in teams op afstand effectief en vitaal blijven samenwerken en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Welke ondersteuning en facilitering is hierbij nodig vanuit mkb-organisaties? Het onderzoek wordt gedaan vanuit het WorkLab, met als projectleider lector Daniël van Middelkoop .


Beleef de fysieke winkel op afstand

Online winkelen is steeds meer ingeburgerd. Ook kleinere winkels gaan met deze trend mee en zoeken naar manieren om hun klanten een optimaal winkelgevoel te geven. Augumented reality (AR), waarbij digitale objecten als laag op de werkelijkheid worden geprojecteerd, is een van de nieuwe technieken om winkelen vanuit huis te verrijken en vergemakkelijken. Hoe kan AR helpen om de winkel en haar producten op afstand optimaal te ervaren? Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Saxion en TMO Fashion Business School en is een project van het Retail Innovation Platform , en wordt geleid door lector Tibert Verhagen en Selmar Meents van het CMI.

Meer robot-klantinteracties met de juiste openingsstrategie

Robots komen steeds meer voor in de dienstverlening. Klanten reageren vaak nog wat schuchter op hun aanwezigheid. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe je meer interacties met dienstverlenende robots tot stand kunt brengen. Welke openingsstrategieën werken? Wat zou je bijvoorbeeld kunnen aanpassen met betrekking tot aanspreekvormen of bewegingen van de robot? Het onderzoek werkt met veldexperimenten, zoals in de techcampus bij Cupola XS en het gemeentehuis in Woerden, waar robots geplaatst worden. Het onderzoek wordt geleid door lector Tibert Verhagen van het CMI.

Lees ook het artikel op de website van Regieorgaan SIA