Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

dhr.  Dr. A. Ballafkih (Hafid)

Senior Onderzoeker
Email:
a.h.ballafkih@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Expertise:
Onderzoeksmethode (technieken, data-analyse) | selectie en socialisatie van personeel, arbeid (¬markt, relaties, transities) | strategische personeelsplanning en data-driven decision making.
Ga naar HvA Research Database

Dr. Hafid Ballafkih is gespecialiseerd in arbeid, arbeidsmarkt, strategische personeelsplanning en personeelsontwikkeling, personeelsselectie, data driven decision making en onderzoeksmethode. Hij is geïnteresseerd in huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor personeel in organisaties (HR). Zo is hij onder andere bezig met het opzetten van een onderzoek naar Artificial Intelligence en het effect daarvan op competenties, het onderzoeken van een skills-paspoort, het bestuderen van de competenties die nodig zijn in de toekomst en hoe deze competenties ontwikkelt kunnen worden in en buiten de organisaties van de toekomst. Zijn onderzoek draagt voornamelijk aan kennis over werken in de toekomst.

Als hoofd van de onderzoeksgroep Arbeid in Transitie begeleidt hij een onderzoeksgroep met enkele onder­zoekers. In zijn rol coördineert hij de uitvoering van complexe interdisciplinaire meerjaren onderzoeksopdrachten en heeft hij een adviserende rol bij verschillende onderzoeksprojecten. Samen met het onderzoekersteam voert hij complex praktijkgericht onderzoek uit. Hij vertegenwoordigt de Faculteit Business en Economie en het kenniscentrum CAREM. Dit doet hij zowel door het geven van onderwijs aan docenten, lezingen op conferenties, workshops en het geven van organisatieadvies. Hij publiceert regelmatig in vak- en wetenschappelijke tijdschriften.

Hij draagt bij aan het studentonderwijs, bevordert hij de onderzoekbekwaamheid en verzorgt hij in het kader van personeelsontwikkeling de professionaliseringsactiviteiten van docenten. In dit kader draagt hij ook bij aan het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs, alsmede voor het doen van voorstellen inzake mogelijke kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs. Hij initieert en regisseert op basis van theoretische en praktijkgerichte kennis de uitvoering van inhoudelijke ontwikkeling. Hij zorgt voor overstijgende en multidisciplinaire afstemming.

Hafid is hoofd RDM van de faculteit en lid van de ethische commissie van de Hoge school van Amsterdam. Vanuit deze rollen geeft hij advies over de organisatie en de kwaliteitsbewaking van onderzoek binnen de faculteit Business en Economie.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database