Centre for Applied Research on Business and Economics

Over CAREM

CAREM, Centre for Applied Research on Business and Economics is het kenniscentrum van de faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam. CAREM is een expertisecentrum voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Via onze onderzoeksprojecten geven we antwoord op kennisvragen die leven in het bedrijfsleven en de maatschappij. Hierbij werken onze lectoren, onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten vaak nauw samen met bedrijven en kennisinstellingen. Dat gebeurt zowel binnen als buiten de regio Amsterdam, nationaal en internationaal.

De kennis die wordt ontwikkeld, draagt aantoonbaar bij aan de vernieuwing van het hbo-onderwijs en de beroepspraktijk. Het onderzoeksprogramma bestrijkt een breed terrein en behandelt de participatie en innovatie in de kenniseconomie.

CAREM maakt zich hard voor de inbedding van de inzichten uit het onderzoek in het onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, zodat studenten met kennis van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied de arbeidsmarkt opgaan.

Gepubliceerd door  CAREM 20 maart 2020