Centre for Applied Research on Business and Economics

Onderzoek van CAREM

Onderzoek door hogescholen is van belang voor kennisontwikkeling gericht op de beroepspraktijk. In een sterk internationaal georiënteerde diensteneconomie als Amsterdam is het voor bedrijven essentieel om tijdig in te spelen op veranderende markten. Praktijkgericht onderzoek helpt bedrijven sneller hun strategieën te vernieuwen en aan te passen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onderzoek van CAREM, Centre for Applied Research on Business and Economics richt zich op de vraag hoe ondernemers en ondernemingen nieuwe manieren vinden om te overleven en te groeien.

Hoe gaan ondernemers om met uitdagingen als digitalisering, internationalisering, duurzaamheid en een terugtredende overheid? Welke (nieuwe) businessmodellen hanteren zij om toegevoegde waarde te (blijven) leveren?

Onderzoekers van CAREM werken binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met onderzoekers van andere kenniscentra in het Centre of Expertise Urban Governance and Scoial Innovation en het HvA-brede Programma Ondernemerschap .

Lectoraten

Een lectoraat is een onderzoeksgroep die op wetenschappelijke basis praktijkgericht onderzoek uitvoert. Dit onderzoek staat in dienst van de vernieuwing van het onderwijs en de beroepspraktijk. Een lectoraat opereert onder leiding van een lector, die expert is in het desbetreffende vakgebied.

Labs

Een lab is een plek waar de scheidingslijn tussen onderwijs, onderzoek en werkveld vervaagt. Afstudeerders, stagiairs, docenten, onderzoekers en lectoren verrichten binnen een lab onderzoek, samen met externe partners.

Gepubliceerd door  CAREM 19 januari 2021