Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Studiesucces en etnische diversiteit

Hoofdstuk

In dit hoofdstuk kijken we vanuit perspectief van diversiteit naar alle studenten in het hbo, de docenten en de organisatie van het onderwijs. Denken vanuit het diversiteitsperspectief betekent dat hogescholen elke beslissing, innovatie en oplossing zou moeten toetsen op de gevolgen ervan voor diversiteit. Hoe je dat met doen. Dit hoofdstuk biedt verschillende aanknopingspunten.

Referentie Meerman, M., de Jong, M., & Wolff, R. (2018). Studiesucces en etnische diversiteit. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie (pp. 89-139). Eburon.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Martha Meerman
Machteld de Jong
Rick Wolff

Publicaties:

Research database