Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Efficiëntie of Kwaliteit?

studiesucces volgens hbo-docenten

Hoofdstuk

Wat houdt ‘studiesucces’ nu eigenlijk in, en hoe bepalend is dit concept voor het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek? De auteurs in deze bundel zoeken naar tegendraadse opvattingen en nieuwe benaderingen van studiesucces om het debat los te breken uit het verstarrende rendementsdenken.

Referentie Ballafkih, H., & van Middelkoop, D. (2018). Efficiëntie of Kwaliteit? studiesucces volgens hbo-docenten. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie (pp. 65-87). Eburon.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2018