Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Zeven organisaties aan het woord

participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In opdracht

In Amsterdam Nieuw-West zijn in vergelijking met andere stadsdelen in Amsterdam relatief veel werklozen. Het is aannemelijk dat een deel van deze werkloze bevolking een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. In dit onderzoek ligt de nadruk op wat organisaties in Nieuw-West doen om deze groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren.

Het lectoraat gedifferentieerd HRM, onder leiding van de lector Martha Meerman, heeft hierover een project opgezet. Wat kunnen bewoners en organisaties in Nieuw-West doen om bij te dragen aan een oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Het voorliggende onderzoeksrapport ‘Zeven organisaties aan het woord over: participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Amsterdam Nieuw-West’ brengt de huidige situatie van organisaties die voorop lopen op dit gebied in beeld. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en enkele adviezen. Het onderzoek is uitgevoerd door docenten van de opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool van Amsterdam in het kader van Leergang 2 onderzoeksvaardigheden.

Referentie van Brummelen, Y., ter Laan, I., Maessen, W., & Plekkenpol, K. (2016). Zeven organisaties aan het woord: participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, CAREM.
Gepubliceerd door  CAREM 1 september 2016