Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Doelgroepenbeleid is organisatiebeleid

column

Artikel

Met doelgroepenbeleid of diversiteitsbeleid is de aandacht gericht op de individuele werknemer met of zonder kenmerken die voor het bedrijf gunstig zouden kunnen zijn en de beeldvorming die daarbij hoort. We spreken tegenwoordig liever over duurzame inzetbaarheid: hoe kunnen functies zo worden ontworpen dat de inzetbaarheid van ouderen optimaal wordt benut?

Het nieuwe woord voor diversiteit is inclusiviteit, dat wil zeggen dat niet naar de mensen wordt gekeken maar naar de processen en systemen in een organisatie. Die systemen zouden diversiteitsproof moeten zijn: ze moeten zo zijn ingericht dat iedereen de kans en de mogelijkheid heeft om aan de slag te gaan en te blijven. Dat betekent dus ook dat in het HRM-beleid en de processen en systemen die daarbij horen ruimte is voor verschillen tussen mensen. Bijvoorbeeld dat de oudere wat meer ervaringskennis mag inbrengen, en dat jongeren niet als tijdelijke kracht worden binnengehaald maar dat hun de basis wordt geboden voor een loopbaan.

Download de publicatie via deze link.

Referentie Meerman, M. (2015). Doelgroepenbeleid is organisatiebeleid: column. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3), 330-332.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Martha Meerman