Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De kracht van verschil

van een rondetafelgesprek over methodieken naar een diversiteitsagenda

Artikel

Het streven naar een divers personeelsbestand behoort bij de retoriek die in menige organisatie wordt gebezigd, het in ogenschouw nemen van diverse perspectieven voor een goede besluitvorming eveneens. Alhoewel het debat over de gevolgen van diversiteit en het onderzoek naar het verschijnsel al decennia gaande zijn, wisselt de relevantie van het onderwerp sterk. Diversiteit staat op de agenda als de omgeving daartoe aanzet. Deze externe prikkels zorgen echter niet voor meer diversiteit op de werkvloer en dragen onvoldoende bij aan het op een hoger plan brengen van het diversiteitsonderzoek.

Referentie Meerman, M., van den Broek, L., & Celik, G. (2016). De kracht van verschil: van een rondetafelgesprek over methodieken naar een diversiteitsagenda. Management & Organisatie , 2016(2), 101-114.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2016