Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Werken met verschil; een pleidooi voor gedifferentieerd HRM

In het pleidooi voor gedifferentieerd HRM (gHRM) vraagt de auteur aandacht voor verschillen tussen medewerkers in organisaties. Een moderne organisatie vraagt om gedifferentieerd HRM. De toevoeging van het woord gedifferentieerd wil zeggen dat diversiteiten in populaties van werknemers in deze tijd meer dan ooit aanwezig zijn. En dat heeft consequenties voor het managen daarvan. Deze lezing wil een pleidooi zijn voor gedifferentieerd HRM (gHRM) waarin alleen taken en uitgangspunten van HRM worden overdacht en voorzien van een kanttekeningen.

Referentie Meerman, M.G.M. (2005) Werken met verschil. Een pleidooi voor gedifferentieerd HRM. Amsterdam: HvA lectoraat gHRM.
Gepubliceerd door  CAREM 1 mei 2005