Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Uniformiteit risicoprofielen van particuliere beleggers

De instroom van nieuwe particuliere beleggers maakt het, gezien hun informatie-achterstand en financiële kwetsbaarheid, noodzakelijk hen tegen zichzelf en de financiële sector in bescherming te nemen.

Hiertoe heeft de wetgever voorschriften uitgevaardigd. Cruciaal daarbij zijn inventarisatievragen die leiden tot een risicoprofiel. Tussen banken blijken deze risicoprofielen echter sterkt te verschillen, waardoor beleggers bij eenzelfde risicohouding op uiteenlopende risicoprofielen uitkomen.

Referentie Landman, W. (2013). Uniformiteit risicoprofielen van particuliere beleggers. ESB, 16 augustus 2013, jaargang 98, pp. 494-495
Gepubliceerd door  CAREM 16 augustus 2013