Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Talent in beweging vraagt om partners in beweging

Een gewaagd experiment met betrekking tot Talentmanagement en Diversiteit is soms noodzakelijk. Wij evalueerden een dergelijk divers talentexperiment bij een grote overheidsdienst. Talentmanagement beoogt hier bij deze dienst zorg te dragen voor de tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor sleutelposities. Met het beschrijven van dit experiment willen we de ‘partners in development’ te weten de staf en lijnbetrokkenen inzicht geven in de complexiteit en de mogelijkheden met betrekking tot talentmanagement en diversiteit. We reflecteren hier vooral op de ondersteuning van staf en lijnbetrokkenen bij het in beweging brengen van hun talenten. Dit verliep niet altijd naar behoren. We sluiten af met een pleidooi voor nieuwe diverse talentexperimenten in combinatie met samenwerkende staf en lijnpartners.

Referentie Tolman, A. & M.G.M. Meerman (2007) Talent in beweging vraagt om partners in beweging. Managementsite: http://www.managementsite.nl/601/human-resources/talent-beweging-vraagt-om-partners-beweging.html (3 -07-2007)
Gepubliceerd door  CAREM 3 juli 2007