Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Samen in de klas; De noodzaak van een goed gesprek op de multiculturele school.

Hoe gaan opleidingsteams en docenten in het beroepsonderwijs om met de multiculturalisering van de onderwijspraktijk in Amsterdam?

Referentie Meerman, M.G.M. & N. Bay (2010). Samen in de klas. De noodzaak van een goed gesprek op de multiculturele school. Profiel vakblad voor de bve- sector, juni 2010, jaargang 19, nummer 5, p. 14-15.
Gepubliceerd door  CAREM 1 juni 2010