Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Ruimtelijke spreiding van webwinkels in Nederland

Artikel

Hoe zit het nu met de ruimtelijke spreiding van webwinkels en in hoeverre wijkt deze spreiding af van de verdeling van de bevolking en totale bedrijvigheid in Nederland? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een steekproef genomen van 2.000 webwinkels in Nederland.

In deze steekproef zitten zowel de grote als de kleine(re) webwinkels. Daarnaast beperken we ons in deze analyse enkel tot pure players (web-only bedrijven). Verder kijken we niet alleen naar provincie, maar ook naar ‘stedelijkheid’ van de vestigingsgemeente als ruimtelijke eenheid omdat dit meer zegt over de verdeling van webwinkels over stedelijke en landelijke gebieden.

Referentie Weltevreden, J.W.J. (2011). Ruimtelijke spreiding van webwinkels in Nederland. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management, domein Economie en Management / HES, Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  CAREM 18 november 2011

Publicatiedatum

nov 2011

Auteur(s)


Publicaties: