Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Professionalisering van docenten in het hbo. Samenvatting van een gevalstudie binnen een economisch domein.

Wat is het effect van docentprofessionaliseringsactiviteiten: specialisatie, onder andere vanwege de toegenomen maatschappelijke eisen tot certificering, of zichzelf juist verbreden in hun vakmanschap? Wat betekent dit voor de beroepsautonomie?

Het artikel biedt een samenvatting van de publicatie ' Professionalisering van docenten in het hbo, een gevalstudie binnen een economisch domein '.

Referentie Zijlstra, A. & Meerman, M.G.M. (2011) ‘Professionalisering van docenten in het hbo. Samenvatting van een gevalstudie binnen een economisch domein’. Onderzoek van onderwijs, Jaargang 40, (nr.3): pp. 63-69.
Gepubliceerd door  CAREM 28 december 2011