Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Ouderen aan het werk in de bouw

HRM-functionarissen van verschillende bouwbedrijven hebben besloten samen met onderzoekers van het lectoraat HRM van de Hogeschool van Amsterdam te kijken hoe de arbeidsparticipatie van oudere werknemers vergroot zou kunnen worden. De HRM-functionarissen zijn alert op de naderende tekorten en zoeken aansluiting bij de wensen en mogelijkheden van oudere werknemers.

Dit artikel gaat over mogelijke scenario’s die kunnen bijdragen aan het behoud van oudere de werknemers in de bouw. De auteurs beschrijven eerst een model over de arbeidsrelatie en staan stil bij hetgeen de auteurs verstaan onder oudere de werknemers. Vervolgens bespreken de auteurs hun methode van actieonderzoek. Daarna komen de deelnemers uit de bedrijven aan het woord: de HRM-verantwoordelijken in de regio Noord-Holland. Zij schetsen scenario’s over de arbeidsrelatie waarin de inzet van oudere de werknemers gestalte krijgt en debatteren daarover. De auteurs sluiten het artikel af met conclusies en discussiepunten. 

Referentie Zinsmeister, J.& Meerman, M.G.M. (2011). Ouderen aan het werk in de bouw. Tijdschrift voor HRM, 14 (2): 61-81.
Gepubliceerd door  CAREM 1 februari 2011