Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Opleiden in de multiculturele samenleving

Een bijdrage aan de dialoog in het hoger beroepsonderwijs

Boek

De wereld om ons heen is groter geworden en de samenstelling van de Nederlandse bevolking diverser. Dat is duidelijk in het straatbeeld te zien, maar ook aan de populatie van de scholen. En dan vooral aan de studenten. Het docentenkorps is niet meegekleurd. Het verdient echter aanbeveling dat daar verandering in komt. Docenten zullen moeten weten wat hun studenten beweegt om ze vanuit hun eigen identiteit en cultuur te begeleiden naar een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is ook de beroepspraktijk etnisch diverser geworden. Ook daar zullen hogescholen rekening mee moeten houden en hun onderwijs op moeten aanpassen.

Referentie Putten, L. van. & M. Meerman (2006) Opleiden in de multiculturele samenleving. Een bijdrage aan de dialoog in het hoger beroepsonderwijs. Den Haag: Stichting mobiliteitsfonds hbo.
Gepubliceerd door  CAREM 1 mei 2006