Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Opleiden in de multiculturele samenleving

Resultaten van een empirische onderzoek naar multiculturalisering van het personeelsbeleid in het hbo

Boek

In deze rapportage wordt een beeld weergegeven van de stand van zaken rond de multiculturalisering in het personeelsbeleid van hbo-instellingen.

Referentie Meerman, M. & L. van. Putten (2006) Opleiden in de multiculturele samenleving. Resultaten van een empirisch onderzoek naar multiculturalisering van het personeelsbeleid in het hbo. Den Haag: Stichting mobiliteitsfonds hbo.
1 december 2006