Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Op Weg Naar Meer Samenwerking Tussen het Bedrijfsleven en het VMBO

Boek

In deze tijden van een zich voortslepende economische crisis is samenwerking op het vlak van (strategisch) personeelsbeleid tussen verschillende sectoren nodig en gewenst. De onderwijssector wordt bovendien geconfronteerd met een somber toekomstbeeld aangaande de zogenaamde vervangingsvraag. De uitstroom van oudere leerkrachten zal de instroom van jongere, afkomstig van de lerarenopleidingen, verre overtreffen. De leerlingenaantallen zullen de komende jaren krimpen. Onderzoek toont aan dat de wil tot samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven aanwezig is.

Onderzoek naar de samenwerking tussen vmbo scholen in de regio zuidelijk Noord-Holland en het bedrijfsleven. Centrale vraag in het onderzoek was: Hoe kunnen vmbo scholen in de regio zuidelijk Noord-Holland en het bedrijfsleven tot structurele samenwerking komen op het gebied van personeel? Verschillende arrangementen voor samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs zijn in kaart gebracht.

Referentie Petrusa, T. ,N. Bay, A.R. Post & M.G.M.Meerman (2012) Op weg naar meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en het vmbo. Amsterdam: CAREM DEM/HVA en Binden aan de Regio.
Gepubliceerd door  CAREM 13 februari 2012