Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Naar een typologie van diversiteitsbeleid

Artikel

In dit artikel wordt een analysemodel van diversiteitsbeleid en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens van diversiteitsbeleid sprake is gepresenteerd. Het model wordt uitgewerkt voor maatregelen en beleid rond werknemers van verschillende leeftijd en van verschillende etnische afkomst. Met het model kan het eigen beleid worden getypeerd, kunnen beleidsdoelen worden geformuleerd en acties worden ondernomen.

Referentie M.G.M. Meerman (2007) Naar een typologie van diversiteitsbeleid. Handboek Methoden, Technieken en analyses van Personeelsmanagement, aanvulling 87.
Gepubliceerd door  CAREM 1 juli 2007