Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Meer onderwijskwaliteit door stagelopen in teamverband

Nederland heeft de ambitie om een toonaangevend kennisland te zijn. Met de geleidelijke toename van studenten in het hbo, waarvan een groot deel vanuit het mbo instroomt, is de maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van aansluiting gegroeid. Hoe kijken studenten, docenten en opdrachtgevers aan tegen een vorm van stagelopen in teamverband waarbij verschillende onderwijsniveaus (mbo en hbo) moeten samenwerken?

In dit praktisch artikel wordt, aan de hand van een specifieke casus, een beeld geschetst van één van de onderwijsprojecten binnen TEAMstages in grootstedelijke context, naar aanleiding van een onderzoek hiernaar door de auteurs. Het doel van TEAMstages is om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en mbo’ers goed voor te bereiden op de aansluiting naar het hbo.

Referentie Swart, F. en N. Bay (2013) ‘Meer onderwijskwaliteit door stage lopen in teamverband’, OnderwijsInnovatie, 2013 (4): 13-16 & 25-28.
Gepubliceerd door  CAREM 19 december 2013

Publicatiedatum

dec 2013

Auteur(s)

F. Swart

Publicaties: