Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is noodzaak in de ouderenzorg

Het lectoraat ‘gedifferentieerd HRM’ van de Hogeschool van Amsterdam deed samen met P&O’ers van instellingen voor ouderenzorg in de Gooi en Vechtstreek onderzoek naar wat leeftijd betekent voor duurzame inzetbaarheid van personeel in de ouderenzorg. Belangrijke conclusies daaruit zijn dat jongeren meer begeleiding nodig hebben in het werk en ouderen weer meer ruimte krijgen voor zelfsturing. Een optimale leeftijdsmix is nastrevenswaardig. Elke instelling is met een leeftijdbewust personeelsbeleid op maat aan de slag.

Referentie Zinsmeister, J (2005). Leeftijdsbewust personeelsbeleid is noodzaak in de ouderenzorg. Gids voor personeelsmanagement, december 2005.
Gepubliceerd door  CAREM 1 december 2005