Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

HRM en oudere werknemers: over mooie ideeën en wat ervan terecht komt.

Boek

De vraag is of in HRM-kringen de afgelopen jaren het perspectief van de werknemers, hun wensen en mogelijkheden, in onderzoek en praktijk wel een plaats heeft gekregen.

In deze bijdrage bekijken wij het beleid van organisaties voor oudere werknemers vanuit dit perspectief. We hopen te laten zien dat een beleid dat wensen en mogelijkheden van oudere werknemers tot uitgangspunt neemt niet alleen goed mogelijk is, maar ook de organisatie geen windeieren legt.

Referentie Hoof, J. & J. Zinsmeister (2013) ‘HRM en de oudere werknemers: over mooie ideeën en wat ervan terecht komt’. In: Schouteten, R., Bucker, J. & Poutsma, E. (red.) (2013). HRM, het nuttigheidsdenken voorbij? Den Haag: Boom Lemma. (pp. 91-101).
Gepubliceerd door  CAREM 25 november 2013