Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Etnische diversiteit in Opleiding en Werk

Een verkennende studie naar de school -en arbeidsloopbaan van hogeropgeleide jongeren

De multiculturalisering van de samenleving zou zichtbaar moeten zijn in de hbo-sector. In het hbo staat de ontwikkeling van jonge mensen van diverse afkomst centraal, evenals de emancipatie van achterstandsgroepen. Het hbo speelt een belangrijke rol bij de vorming van kritische burgers en betrokken professionals.

Er zijn echter nauwelijks docenten van niet-westerse afkomst die lesgeven aan de gekleurde studentenpopulatie. Differentiatie in onderwijs en beleid in de grote instellingen heeft nog niet voldoende vorm gekregen. Over de emancipatie van achterstandsgroepen in het hbo wordt verschillend gedacht. In 2005 heeft het mobiliteitsfonds hbo aan het lectoraat gedifferentieerd hrm gevraagd welke bijdrage het personeelsbeleid in dezen zou kunnen leveren.

Vervolgens is de stand van zaken onder betrokkenen onderzocht en is gediscussieerd over de rol die het personeelsbeleid zou kunnen spelen. Uit de gegevens blijkt dat de instroom maar vooral ook de binding van niet westerse personeelsleden aan de onderwijsinstelling meer aandacht verdienen.

Referentie

Meerman, M. & Putten L. van. (2008) 'Etnische diversiteit in Opleiding en Werk; een verkennende studie naar de school – en arbeidsloopbaan van hoger opgeleide jongeren', Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, blz. 26, 36-47.

Gepubliceerd door  CAREM 1 oktober 2008

Publicatiedatum

okt 2008

Auteur(s)

Martha Meerman

Publicaties: