Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo

Boek

Het hbo leidt professionals op die gaan werken in een multiculturele en internationale samenleving. De professionals in opleiding hebben een verschillende etnische en educatieve achtergrond. De etnische diversiteit onder hbo-studenten wordt steeds groter. Om goed les te kunnen geven moeten docenten ervaring hebben met die multiculturele samenleving. Het hbo onderwijs anno 2013 vraagt om cultureel competente docenten die verbindingen weten te leggen tussen studenten en deze kunnen voorbereiden op een snel veranderende multi-culturele praktijk. Op het hbo werken docenten in teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en inhoud van het onderwijs en die er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen meetelt en de mogelijkheid krijgt om zich volledig te ontplooien. Om te zien hoe onderwijsteams dat doen zijn 10 onderwijsteams nader onderzocht. We zochten teams die op een goede wijze bezig zijn met etnische diversiteit en daarmee model zouden kunnen staan voor het hbo en voor andere teams.

Deze publicatie is geschreven in opdracht van Zestor arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management van de Hogeschool van Amsterdam, het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties van de Hogeschool Utrecht, het lectoraat HRM en persoonlijk ondernemerschap van Hogeschool Inholland en het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid van hogeschool Windesheim.

Referentie Meerman, M. & R. Grundemann (eds.) (2013) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Den Haag: Zestor.
Gepubliceerd door  CAREM 31 oktober 2013