Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Een goed gesprek over diversiteit

Methodiekbeschrijving professionalisering en diversiteit voor teams in organisaties

De methodiek een goed gesprek over diversiteit, biedt een manier om in teamverband het gesprek aan te gaan over diversiteit in relatie tot het professionele handelen binnen de eigen organisatie. De volgende onderwerpen worden behandeld: Communities of practice in 3 bedrijven/ instellingen. Inzicht in de dilemma’s die professionals tegenkomen met de multiculturele studenten of klantenpopulatie. Leerpunten die richting geven aan een gemeenschappelijke definitie van de situatie. Aanzet tot debat en actie over diversiteit en professionalisering in verschillende teams. Leernetwerk op het gebied van diversiteit en professionalisering. Een concrete methodiek voor teamleiders in professionele organisaties.

Het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management constateerde in het onderzoek. ‘Een ontwikkeling in kleur’, dat docenten dilemma’s ervaren met hun multiculturele studentenpopulatie, maar deze dilemma’s niet delen met collega’s. Dilemma’s, ervaringen en opvattingen blijven persoonlijk en vinden vaak niet de weg naar het formele overleg waardoor deze ook niet in de centrale beleidskaders terecht komen. Hierdoor blijft het collectief leren beperkt, terwijl diversiteit in het studenten en/of klantenbestand juist specifieke eisen stelt aan de professionaliteit van de professional.

Referentie

Lectoraat gHRM (2014) Een goed gesprek over diversiteit. Methodiekbeschrijving professionalisering en diversiteit voor teams in organisaties. Arnhem: NSvP

Gepubliceerd door  CAREM 31 oktober 2014

Publicatiedatum

okt 2014

Publicaties: