Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Diversiteit en Human Resources Beleid

Boek

Diversiteit en Human Resources Beleid een van de hoofdstukken uit het Leerboek Personeelsmanagement. Dit leerboek is opgebouwd uit vijf delen: Deel 1. Inleiding personeelsmanagement. In het eerste deel worden de context en de geschiedenis van personeelsmanagement behandeld. Deel 2. Planning en sturing van personeelsstromen. Alle hoofdstukken in dit deel zijn bewerkt, alleen al omdat de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren een geheel ander karakter gekregen heeft. Deel 3. Motiveren van en richtinggeven aan medewerkers. Door de economische recessie en de toenemende concurrentie wordt steeds duidelijker dat menselijke inbreng het verschil maakt tussen slagen en falen van ondernemingen. Deel 4. Ontwikkeling van medewerkers. Organisaties kunnen niet stilzitten, maar moeten zich snel aan kunnen passen. Goed opgeleid personeel, een geïntegreerd ontwikkelingsbeleid, loopbaanperspectieven en een management dat bij de tijd is, zijn daarvoor voorwaarden. Deel 5. Recente ontwikkelingen. In dit deel zijn meer recente ontwikkelingen samengebracht.

Referentie Meerman, M.G.M (2005) ‘Diversiteit en Human Resources Beleid’. In : F. Kluytmans, Leerboek Personeelsmanagement. Groningen: Wolters Noordhoff.
Gepubliceerd door  CAREM 1 maart 2005