Centre for Applied Research on Business and Economics

Digitalisering van de samenleving

Boekbijdrage

Boek

De opkomst van het internet winkelen is geen autonome trend, maar moet gezien worden in de bredere trend van de digitalisering van de samenleving.

Onder deze digitalisering verstaan wij technologische ontwikkelingen zoals het groeiende gebruik van (vooral mobiel) internet door consumenten, de opbouw en ontsluiting van grote producten én consumentendatabases (big data) en de ontwikkeling van allerlei sensoren in woningen, winkels en winkelgebieden. Deze veel bredere trend heeft een veel grotere impact op winkelgebieden dan sec de omzetverschuiving van offline naar online. Zowel consumenten als retailers kunnen deze trend van digitalisering in hun voordeel inzetten.

Referentie Bardoel, J., Romijn, R., Weltevreden, J.W.J., Raatgever, A. (2014). "Digitalisering van de samenleving." In: A. Raatgever (Ed.). Winkelgebied van de Toekomst; Bouwstenen voor Publiek-Private Samenwerking, pp. 45-50. Den Haag/Leidschendam/Helmond: Platform31, Detailhandel Nederland en G32
Gepubliceerd door  CAREM 18 februari 2014

Publicatiedatum

feb 2014

Auteur(s)

John Bardoel
Rien Romijn
Arjan Raatgever

Publicaties: