Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De praktijk van het beleid rond oudere werknemers

Ouderenbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid in de regio Amsterdam

De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt en zal dat de komende twintig jaar blijven doen. Zonder maatregelen zal de totale beroepsbevolking krimpen. Deze ontwikkelingen vormen een grote uitdaging voor arbeidsorganisaties. In dit artikel stellen de auteurs dat met de verscheidenheid aan ervaringen en capaciteiten van de oudere werknemers het beschikbare potentieel kan worden vergroot. Een dergelijke oplossing vraagt om een gedifferentieerde aanpak van human resources en een specifieker arbeidsmarktbeleid: bijvoorbeeld een bewust leeftijdsbeleid als onderdeel van Human Resources Management (HRM). In deze bijdrage behandelen de auteurs het perspectief van de werkgever. De bestaande situatie met betrekking tot de oudere werknemers in Amsterdam wordt in kaart te gebracht. Ook bestuderen zij het beleid, de activiteiten, de beelden en oriëntaties van werkgevers die daar de achtergrond van vormen.

De_praktijk_van_het_beleid_rond_oudere_werknemers._Ouderenbeleid_en_leeftijdsbewust_personeelsbeleid_in_de_regio_Amsterdam
Referentie Zinsmeister, J, Ballafkih, H. & Meerman, M. (2007). De praktijk van het beleid rond oudere werknemers. Ouderenbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid in de regio Amsterdam. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23/3 p. 224-238.
Gepubliceerd door  CAREM 2 november 2007

Publicatiedatum

nov 2007

Auteur(s)

Martha Meerman

Publicaties: