Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De oudere werknemer als kans

Vergrijzing biedt kansen, maar werklozen boven de 55 vinden zelden weer een baan. Plannen van de overheid om de pensioenleeftijd te verhogen werken dan ook niet, zolang talent van oudere werknemers nauwelijks telt.

Referentie Zinsmeister, J. (2012). De oudere werknemer als kans. Op http://www.scienceguide.nl/201210/de-oudere-werknemer-als-kans.aspx. Science Guide. (25 oktober 2012)
25 februari 2012