Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Culturele verbindingen op de werkplek als basis voor diversiteitsbeleid

Boek

Werving en selectie zijn onlosmakelijk verbonden aan het vraagstuk van binding & behoud. Dit hoofdstuk over culturele verbindingen op de werkvloer gaat in op die verbondenheid. Het lectoraat ‘gedifferentieerd Human Resource Management’ deed onderzoek naar de ervaringen van docenten met etnische diversiteit in het beroepsonderwijs. Het onderzoek vond plaats op de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam in 2008.

Elf opleidingen deden mee: opleidingen op het gebied van zorg en welzijn, economische opleidingen en Maatschappij en Recht-opleidingen. We hebben gesprekken gevoerd met individuele docenten en opleidingsteams, om een te krijgen op de vragen: Hoe kun je zorgen dat allochtone docenten (en studenten) in een hogeschool op hun plek komen en daar ook willen blijven? Welke voorwaarden zijn er dan voor een hogeschool? We gaan dieper in op wat er daarna gebeurt op de multiculturele werkvloer. Hoe reageren docenten op de veranderingen in het onderwijs die de multiculturele samenleving met zich meebrengt? Hoe gaan ze met elkaar om? Leren ze van die samenwerking, en zo ja, wat leren ze dan?

Referentie Bay, N & M.G.M. Meerman (2010) ‘Culturele verbindingen op de werkplek als basis voor diversiteitsbeleid’. In: E. Paul (ed.), Gouden Kansen. Den Haag: Zestor.
Gepubliceerd door  CAREM 1 juli 2010