Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

In dit stuk wordt stil gestaan bij de methodiek: 'samen leren'. Deze methodiek heeft collectief leren over etnische diversiteit tot doel en is gericht op het samen met de onderzochten actief kennis vergaren over hoe en waar de organisatie met etnische diversiteit te maken krijgt, hoe ze hiermee omgaan en of er sprake is van collectief leren. Kennis verwerven en onderzoek doen worden in deze methode ingezet als middel om het thema etnische diversiteit actief aan de orde te stellen.

Referentie Spierings, J. & M.G.M. Meerman (2010) ‘Collectief leren over diversiteit’. In: S. de Vries (ed.), Diversiteit: Hoofd, hard en buik. De inclusieve aanpak: Arnhem: NSvP
Gepubliceerd door  CAREM 1 juli 2010

Publicatiedatum

jul 2010

Auteur(s)

Martha Meerman