Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Bildung en de professional in Finance & Accounting

Rapport

Een intern visiedocument over bildung en beroepsvorming in het bacheloronderwijs. In het rapport worden de huidige maatschappelijke ontwikkelingen besproken in Finance & Accounting.

Daarnaast besteedt dit visiedocument aandacht aan het rolbewustzijn in de financiële functie, waarbij de verschillende rollen van de controller ter illustratie worden uiteengezet. Ook wordt dieper ingegaan op de toegenomen belangstelling voor bildung en definiëring van dit begrip en wordt stilgestaan hoe bildung in een opleiding vorm zou kunnen krijgen. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de opleiding Bedrijfseconomie van de Hogeschool van Amsterdam.

Referentie Zielstra, J., De Jong, G., Krabbe, H., De Graaf, F.J. (2014). Bildung en de professional in Finance & Accounting. Visiedocument over bildung en beroepsvorming in het bacheloronderwijs. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management, Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  CAREM 28 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Publicaties: