Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West heeft een hoog werkloosheidspercentage, een groot aantal mensen dat onder de armoede grens leeft, terwijl de buurt eveneens een laag werkaanbod binnen de buurt zelf kent. Wie de bewoners zijn, wat ze doen en willen zijn vragen die vertegenwoordigers van het stadsdeel aan de HvA hebben gesteld en aanleiding vormden voor een project dat door de HvA wordt uitgevoerd.

Dit vierjarige project heeft als doel om inzichten te verwerven en actiemogelijkheden te onderzoeken die gericht zijn op lokale oplossingen op het gebied van werkgelegenheid en participatie. Het project gaat dan ook over economische en maatschappelijke participatie (de termen worden in hoofdstuk 2.1 nader uitgewerkt). De centrale vraag in dit onderzoeksproject luidt: Welke factoren dragen bij aan maatschappelijk en economisch participatie in Nieuw-West? En wat is daarbij de rol van bewoners en (arbeids)organisaties?

Referentie

Jong, G. P. de, & Graaf, F. J. de. (2016). Goed ondernemerschap in Nieuw-West.

Gepubliceerd door  CAREM 17 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Publicaties: