Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Fieldlab ondernemend participeren vanuit de wijk

Welke ondersteuningsbehoefte hebben mensen die ondernemend (willen) participeren?

Project

In het fieldlab ontwikkelen Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en initiatieven in de stad samen kennis en middelen die mensen ondersteunen bij ervaring opdoen en groeien in ondernemerschapsvaardigheden, zodat zij ondernemend kunnen participeren.

‘Ondernemend participeren is een nieuwe vorm van participatie met als doel mensen met een bijstandsuitkering te ondersteunen in het verder ontwikkelen van hun ondernemerschapsvaardigheden, vanuit eigen talenten en motivatie’, aldus de gemeente Amsterdam.

Bij ondernemend participeren oriënteren deelnemers zich onder meer op ondernemerschap, werken ze aan persoonlijke doelen waarbij ondernemerschap een middel is (empowerment; wat kan ik goed, hoe werk ik hieraan in de praktijk?) en ontwikkelen deelnemers een ondernemende houding (denken in kansen en rendement).

Het grootste verschil tussen regulier participeren en ondernemend participeren is dat er bij ondernemend participeren sprake is van een (latente) ondernemerswens waarbij eigenaarschap en initiatieven worden gestimuleerd, terwijl bij reguliere activering de nadruk meer zal liggen op sec meedoen en/of doorstromen naar (trajecten gericht op) werknemerschap. Tegelijk hoeft zelfstandig ondernemerschap niet altijd het einddoel van ondernemend participeren te zijn.

In het fieldlab Ondernemend participeren vanuit de wijk is ook een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven in de wijken die de link kunnen leggen met potentiële deelnemers, en die een belangrijke rol kunnen spelen in het ondersteuningsaanbod.

Doel

1. Op basis van bestaand onderzoek uit Zuidoost en Nieuw-West een typologie van mogelijke deelnemers en hun ondersteuningsbehoefte ontwikkelen
2. Monitoring van de uitvoering van het actiegedeelte van het fieldlab
3. Op basis van 1 en 2 bijdragen aan de analyse van het project en de eindrapportage

Resultaten

Voor (potentiële) deelnemers wordt een website ontwikkeld waarop zij het ondersteuningsaanbod kunnen vinden. Als kennisinstelling is het doel lessen uit het project te trekken waarmee de deelnemers, de HvA en anderen verder kunnen. Dit krijgt vorm in een eindrapportage. De lessen uit het project worden meegenomen in het onderwijs.

Verbinding met het onderwijs

Het belang van de HvA als onderwijsinstelling impliceert dat studenten betrokken worden bij het project. Vanaf februari 2019 biedt het fieldlab opdrachten aan studenten. Verder worden de lessen uit het project meegenomen in het onderwijs.

Projectpartners

  • Gemeente Amsterdam 
  • HvA BOOT
  • Verschillende partners in de wijk

Links

Projectsite ondernemendparticiperen.nl

Gepubliceerd door  CAREM 15 januari 2019