Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Gedifferentieerd HRM

“Een veranderende samenleving vraagt lerende organisaties. Een flexibele arbeidsmarkt vraagt werknemers die zich blijven ontwikkelen”.

Het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management richt zich op het spectrum van ‘Leren, professionaliseren en werken’ in een veranderende samenleving. Opdrachten en vraagstukken rondom deze thema’s zijn leidend in het onderzoek om de wisselwerking tussen de hogeschool en de beroepspraktijk te bevorderen.

Door samen te werken met docent-onderzoekers, studenten en professionals uit het beroepenveld ontwikkelt het lectoraat kennis die bijdraagt aan de vernieuwing van het HBO onderwijs en de beroepspraktijk.

De focus van het onderzoek richt zich op vier thema’s

  1. Transities op de arbeidsmarkt: school/werk/werkeloosheid
  2. Leren op de werkplek
  3. Duurzame inzetbaarheid
  4. Professionalisering
Gepubliceerd door  CAREM 21 september 2018