Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Promotie Pauline Koeleman

Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld. Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het hoger economisch onderwijs

Evenement

Pauline Koeleman promoveert op vrijdag 6 september in de Agnietenkapel te Amsterdam. Het proefschrift gaat over de identificatie van werkgerelateerde taalvaardigheden, zoals die voorkomen in de dagelijkse praktijk van organisatieadviseurs en accountants en de implementatie daarvan in de (taal)curricula van het hoger economisch onderwijs.

Sinds 2008 is Pauline Koeleman verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij begon haar loopbaan als docent Nederlands en docent Onderzoeksvaardigheden bij de opleiding Bedrijfskunde. Naast haar docenttaken vervult zij momenteel de functie van teamleider bij Bedrijfskunde. Voordat Pauline Koeleman bij de Hogeschool van Amsterdam in dienst trad, werkte zij als docent Nederlands als tweede taal en als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Vanaf september 2012 is Pauline Koeleman als promovenda verbonden aan het Lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management. De titel van haar dissertatie luidt: Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld. Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het hoger economisch onderwijs.

Gepubliceerd door  CAREM 9 juli 2019