Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT zoekt stagiair de Amsterdamse Zaak (hbo)

Ben jij een derde- of vierdejaarsstudent Bedrijfseconomie of Accountancy en wil je (ex-)ondernemers in financiële problemen helpen? Wil je daarnaast ook alle bedrijfsprocessen die plaatsvinden binnen een financieel administratieve organisatie leren kennen? Dan is dit jouw kans! BOOT is per september 2020 op zoek naar een derdejaarsstudent die het team Wijkeconomie moet gaan versterken.

De organisatie

BOOT is de kenniswinkel van de Hogeschool van Amsterdam waar studenten onder begeleiding van docenten diensten leveren aan bewoners en organisaties in Amsterdamse wijken. Via locaties die midden in de wijk staan verbindt het onderwijs zich met de stad en met grootstedelijke vraagstukken. Dit gebeurt in samenwerking met de stadsdelen van de gemeente Amsterdam en woningcorporaties. Het aanbod aan de wijk wordt door studenten in samenwerking met professionals en bewoners ontwikkeld. Studenten creëren zo zelf een deel van het (praktijk)onderwijs wat aansluit bij hun interesse, nieuwsgierigheid en talenten. Professionals worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hoger (praktijk)onderwijs en de ‘gebruikers’ (de wijk) kunnen zelf aangeven waar echt behoefte aan is.


Jouw functie

Binnen het BOOT ga je werken bij de dienst ‘de Amsterdamse Zaak’. De Amsterdamse Zaak richt zich op ex- en bestaande ondernemers. Deze dienst, in samenwerking met gemeente Amsterdam, team Ondersteuning Ondernemers (het oude Dienst Werk en Inkomen), behelst het ondersteunen van (ex-)ondernemers bij het op orde krijgen van hun financiële administratie. Met als eindresultaat dat zij succesvol belastingaangifte kunnen doen en door kunnen stromen in een schuldhulpverleningstraject.

In dit kader coördineer je het gehele proces en coach je één à twee mbo-studenten. De Amsterdamse Zaak heeft gemiddeld 25 (ex-)ondernemers per halfjaar in behandeling. Deze trajecten zijn extreem complex, om diverse redenen (bijvoorbeeld de afwezigheid van een deel van de administratie, interveniërende persoonlijke omstandigheden en/of juridische problemen). Het is aan jou om iedere casus opzichzelfstaand te analyseren, hier een passende oplossing voor te bedenken en de mbo’ers te coachen in het uitvoeren hiervan. Daarnaast is er ruimte om een onderzoek te koppelen aan je stageperiode.


TAKENPAKKET

• Begeleiden van ex-ondernemers, in het traject van intake tot indienen belastingaangifte;
• Coördineren van het gehele boekhoudproces (intakefase, administratiefase en afrondingsfase)
• Coachen en controleren van 1 à 2 mbo-stagiairs bij het inboeken van administratie voor de cliënten van de Amsterdamse Zaak;
• Je onderhoudt het contact met de medewerkers van de gemeente en eens in de twee weken leid je het overleg bij de gemeente.
• Onderzoeken en doorontwikkelen van het programma de Amsterdamse Zaak.


PROFIEL

• Je bent maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in grootstedelijke problematiek;
• Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen;
• Je werkt zelfstandig en toont initiatief;
• Je bent in staat om leiding te geven;
• Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.


Als stagiair bij BOOT word je deel van een team van jonge ambitieuze mensen en krijg je de mogelijkheid echt iets te betekenen voor wijkgericht werken in de stad Amsterdam en haar grootstedelijke uitdagingen.


De stage is van september 2020 tot en met februari 2021, vier dagen per week. De stagevergoeding is 350 euro per maand op basis van 40 uur.
Interesse? Neem contact op via boot.zuidoost@hva.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 27 mei 2020