Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT zoekt afstudeerders

Atelier Kweekvijver voor Stadsvernieuwers.

De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) verbindt onderwijs van de HvA met actuele opgaven in de stad. BOOT telt vier kenniswinkels, gevestigd in de Amsterdamse stadsdelen Oost, Zuidoost en Nieuw-West en Poelenburg in Zaanstad. Deze kenniswinkels zijn een uitvalsbasis voor docenten, studenten, onderzoekers en professionals om hun competenties en vaardigheden ter beschikking stellen aan de omliggende wijk.

KWEEKVIJVER VOOR STADSVERNIEUWERS

Amsterdam en de regio staan voor een enorme woningbouwopgave de komende jaren. Amsterdam alleen al heeft het voornemen om tot 2025 minimaal 50.000 nieuwe woningen te bouwen. Tegelijkertijd wordt de herontwikkeling van de bestaande stad aangepakt. In Zaanstad worden vergelijkbare plannen voorbereid. Nieuwe wijken worden aangelegd, bestaande buurten krijgen er woningen bij en industrieterreinen worden getransformeerd tot woongebieden. Wat kunnen we in deze fysieke transformatie van de stad doen aan complexe opgaven zoals leefbaarheid, betaalbaarheid, klimaatbestendigheid en energietransitie? Wat betekent de komst van vele nieuwe en soms een ander type buren voor de bestaande bewoners? En welke invloed hebben bewoners op de bouwplannen?

In de Kweekvijver voor Stadsvernieuwers werken studenten vanuit verschillende opleidingen gezamenlijk aan uitdagingen omtrent inclusieve gebiedsontwikkeling. We zoomen hierbij in op drie specifieke gebieden, te weten Geuzenveld-Slotermeer in Nieuw-West, de Bijlmer-Centrum in Zuidoost en Poelenburg in Zaanstad. In al deze gebieden heeft BOOT een vestiging en een sterke binding opgebouwd met de wijk. Als afstudeerder ga je aan de slag met een opdracht in een van deze gebieden en ga je vanuit de betreffende locatie van BOOT werken aan je onderzoek. Daarnaast worden er centrale bijeenkomsten georganiseerd om je verder op weg te helpen en in de laatste praktijkkennis te voorzien (zoals kennissessies, bijeenkomsten met de opdrachtgevers en peer-to-peer opdrachten).

Op deze manier brengen we in de Kweekvijver kennis uit verschillende gebieden en opleidingsrichtingen die raken aan inclusieve gebiedsontwikkeling bij elkaar. Deze interdisciplinaire manier van werken biedt voordelen: doordat je leert kijken vanuit verschillende perspectieven en belangen die relevant zijn bij gebiedsontwikkeling, wordt het mogelijk om toe te werken naar integrale en vernieuwende oplossingen voor de gestelde opgaven. Een dergelijke ‘bril’ sluit bovendien aan bij het werkveld van nu waarin professionals worden geacht om, naast het hebben van specialistische kennis, in staat te zijn om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kunnen kijken. Een goede voorbereiding op je carrière dus!

PROFIEL

  • Je bent empathisch en genuanceerd;
  • Je bent geïnteresseerd in grootstedelijke problematiek en sociaal-ruimtelijke ontwikkeling;
  • Je bent maatschappelijk betrokken
  • Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen;
  • Je werkt zelfstandig en toont initiatief;
  • Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;
  • Je bent in staat en vindt het interessant om samen te werken met studenten vanuit andere opleidingen
  • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.

Interesse? Neem contact op met Hannah Simonse (s.simonse@hva.nl)

Gepubliceerd door  BOOT 15 maart 2018