Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Over BOOT

BOOT staat voor Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling en is het zichtbare bewijs dat de HvA een maatschappelijk verantwoorde instelling is. Via BOOT verbindt de HvA zich met Amsterdamse en Zaanse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is!

BOOT is een leeromgeving waarin studenten, docenten en onderzoekers van de HvA hun talenten kunnen ontwikkelen en werken aan grootstedelijke uitdagingen in de wijk. Vanuit praktijkgericht onderwijs en onderzoek creëren wij maatschappelijke waarde door samen met bewoners, ondernemers en organisaties activiteiten en diensten in de wijk te ontwikkelen. Zo levert BOOT een structurele bijdrage aan de sociaaleconomische doelstellingen in de metropoolregio Amsterdam.

CO-CREATIE

We zijn ervan overtuigd dat het bieden van activiteiten en diensten alleen van waarde zijn als die naadloos aansluiten op wat belangrijk is voor de doelgroep en in samenwerking daarmee zijn ontwikkeld. Om die co-creatie te realiseren, is het van belang dat bewoners en betrokken ondernemers en organisaties zich mede-eigenaar voelen van de uitdagingen en de oplossingen waarmee we die te lijf gaan.

ONTWERPEN, LEREN EN EXPERIMENTEREN

Bij BOOT staat het leren in een community centraal. De studenten leren van echte situaties en werken samen met de doelgroep toe naar praktijkgerichte oplossingen. Door telkens een uitdaging centraal te stellen en daar kennis vanuit onderwijs en onderzoek aan te verbinden, ligt de nadruk op ontwerpen, leren en experimenteren. De activiteiten en diensten die we ontwikkelen, blijven we toetsen aan de wensen en behoeften van de gebruikers om ze waar nodig aan te passen.

LEREN VAN DE STAD

BOOT brengt kennis naar de wijk. Complexe, grootstedelijke uitdagingen worden op meso- en microniveau aangepakt. Door met een vergrootglas naar een wijk te kijken en met de voeten in de klei te staan, komt de theorie tot leven en krijgen de HvA- studenten , docenten en onderzoekers een realistisch beeld van de praktijk. Een praktijk die urgentie oproept en daarmee het leren bevordert.

ALTIJD IN BEWEGING

Binnen BOOT zijn werken en leren met elkaar vervlochten: het leren van echte situaties, met echte mensen. Niet de praktijk zien als een vaststaand iets en proberen te begrijpen vanuit alleen de literatuur, maar inzien dat deze altijd in beweging is en multi-interpretabel.

GEVEN EN NEMEN

Om echt te leren van de praktijk, is het zaak daar ook aan bij te dragen. Het is een kwestie van geven en nemen. Pas wanneer je doordringt tot wat er werkelijk speelt en vervolgens intervenieert, leer je wat wel en niet werkt. Je ervaart samen met de doelgroep het ‘probleem’ en met elkaar bedenk je de beste oplossing om vervolgens te ontdekken of die het gewenste effect sorteert. We geloven erin dat je pas vooruitgang boekt als je experimenteert, als je fouten durft te maken en daarop kan reflecteren.

Missie

BOOT bevordert de talentontwikkeling van studenten en medewerkers van de HvA met als doel om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische doelstellingen binnen de metropoolregio Amsterdam.

Visie

BOOT is een leeromgeving waarin we als medewerkers van de HvA samen met studenten en stakeholders werken aan grootstedelijke uitdagingen in de wijk. Vanuit praktijkgericht onderwijs en onderzoek ontwikkelen we activiteiten en diensten en creëren we maatschappelijke waarde voor en met bewoners, ondernemers en organisaties.

BOOT is een onderdeel van Urban Management. Urban Management ontwikkelt oplossingen voor problemen die zich in de grote stad aandienen. Die problemen zijn complex en weerbarstig: veiligheid in de wijken, leefbaarheid, inrichting van het stedelijk gebied, de transitie van kantoor- naar woonbestemmingen, behouden en aantrekken van ondernemers. Dat vraagt om professionals die partijen bij elkaar weten te brengen en effectieve oplossingen ontwikkelen.

Gepubliceerd door  BOOT 15 juli 2020