Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Ontstaansgeschiedenis

In januari 2008 startte het College van Bestuur van de HvA het project Krachtwijken om de verbinding tussen de HvA en de Amsterdamse wijkaanpak vorm te geven. BOOT maakte onderdeel uit van het project Krachtwijken en in oktober 2008 opende de eerste BOOT locatie, de Baarsjes, haar deuren. De symbolische handeling - het kapotslaan van een fles champagne op de gevel - werd verricht door toenmalig minister Ella Vogelaar. Ruim een jaar later volgde BOOT locatie Zuidoost, geopend door voormalig stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet. BOOT locatie Oost werd vervolgens geopend door wethouder Wijkaanpak Freek Ossel.

Op 1 januari 2011 kwam het project Krachtwijken ten einde en werd BOOT ondergebracht bij Urban Practice. Urban Practice richt zich op grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij studenten van de Hogeschool van Amsterdam worden ingezet in het kader van de Amsterdamse wijkaanpak. Op wijkniveau deed Urban Practice dit vanaf 1 januari 2011 vanuit drie Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT). Met de officiële opening van BOOT locatie Nieuw-West op 26 januari 2012 is de vierde BOOT-locatie gestart. Helaas heeft BOOT na ruim 6 jaar afscheid moeten nemen van onze allereerste locatie. BOOT West heeft vanaf 1 januari 2015 definitief haar deuren gesloten.

Vanaf 2013 is BOOT steeds meer programmatisch vanuit thema's gaan werken. Nog steeds vanuit de kenniswinkels in Oost, Zuidoost en Nieuw-West, maar met een sterkere overkoepelende visie op bepaalde onderwerpen. De bestaande programma’s zijn ondergebracht onder thema’s en er zijn nieuwe thema’s opgericht op gebieden waarbinnen veel losse projecten aangeboden werden. De programmalijnen bieden een structureel aanbod en een multidisciplinaire insteek op zes thematische gebieden.

Sinds februari 2018 is BOOT ook actief in Zaanstad en wel in de wijken Poelenburg en Peldersveld. In september 2018 wordt de locatie officieel geopend.

Gepubliceerd door  BOOT 19 april 2018