Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT en de verbinding met de stad

HvA september 2013

De opening van het hogeschooljaar stond dit jaar in het teken van het 20-jarig lustrum Writing History, Creating Tomorrow. ‘We schrijven al 20 jaar geschiedenis door te werken aan de toekomst van Amsterdam,’ lichtte Louise Gunning toe. De film Writing History, Creating Tomorrow, die speciaal voor het lustrum is gemaakt, illustreert dit.

In de film vertellen studenten, lectoren, een BOOT-medewerker en onderzoekers hoe zij met allerlei projecten en activiteiten in en aan de stad werken. Ook burgemeester Van der Laan komt aan het woord en BOOT wordt toegelicht aan het begin. De film toont de verbondenheid met de stad in 7 verhalen.

Gepubliceerd door  BOOT 8 oktober 2014